098 980 4245

Main menu

Fotografiranje za dokumente

FOTOGRAFIRANJE ZA DOKUMENTE (svi formati)

4 komada-  40 kn
8 komada- 50 kn

IZRADA FOTOGRAFIJA ZA DOKUMENTE IZ DONEŠENIH MATERIJALA ( svi formati)- 40 kn